loading
hello dummmy text
koncpt-img
Pre koho je CRM systém vhodný

Pre koho je CRM systém vhodný

CRM softvér je súbor nástrojov a procesov, ktoré organizujú a riadia všetky podstatné informácie o podniku a o potenciálnych zákazníkoch počas celého životného cyklu predaja. Mnohé z dostupných CRM systémov majú rôzne funkcie, ktoré je možné prispôsobiť a firma si môže vytvoriť vlastné riešenie CRM na mieru.

Firmy, ktoré majú predajný tím

Ak má Váš podnik predajný tím, tak CRM softvér by mohol byť veľkou pomocou. CRM dokáže spravovať kontakty a vzťahy so zákazníkmi. Okrem toho môže zlepšiť a rozšíriť predajné procesy, identifikovať rôzne trendy, pomôcť pri predaji produktov Up-selling alebo Cross-selling.
Softvér CRM navyše umožňuje predajným tímom udržiavať aktuálne poznámky o potenciálnych zákazníkoch, aby sa zvýšila pravdepodobnosť uzatvorenia obchodov.

Firmy, ktoré používajú akúkoľvek formu marketingu

Marketingové tímy a CRM idú ruka v ruke. Štatistiky ukázali, že cielený marketing je oveľa výnosnejší ako zahltenie čo najväčšieho počtu kontaktov marketingovými kampaňami. CRM pomáha identifikovať, zachytiť a konvertovať potenciálnych zákazníkov, sledovať interakcie medzi zákazníkmi a predajcami. Vďaka tomu môžu podniky použiť informácie o predaji zo záznamov zákazníkov na jemné doladenie svojich marketingových kampaní.

Firmy, ktoré sa snažia zvýšiť efektivitu

CRM Vám pomáha byť efektívnejší vo viacerých oblastiach. CRM automatizuje procesy, ako je organizácia kontaktov a komunikácia, softvér môže výrazne urýchliť každodenné procesy a úlohy pre celý Váš tím. Môže tiež znížiť chyby a zabezpečiť, aby sa všetka komunikácia dostala k správnym ľuďom v správnom čase. Okrem toho pomáha firmám všetkých veľkostí znižovať náklady a maximalizovať svoju databázu potenciálnych zákazníkov.

Firmy, ktoré chcú svojim zákazníkom dokázať, že sú pre nich priorita

Zákazníci majú radi pocit, že sú žiadaní a CRM systém to dokáže. Napríklad, aj keď zákazník zatelefonuje do firmy a dostane sa do nesprávneho oddelenia, osoba, s ktorou hovorí, môže použiť svoje CRM na nájdenie podrobností o zákazníkovi a za pár sekúnd ich preniesť na správne oddelenie. To zvyšuje spokojnosť zákazníkov tým, že im pomáha rýchlejšie a úplnejšie riešiť problémy. Pre firmu sa to môže zdať ako niečo malé, ale keď sa to zákazníkovi stane v skutočnosti, zanechá to v ňom pozitívne emócie.

Používanie CRM poskytuje firmám aj zákazníkom množstvo výhod. Zatiaľ čo všetky podniky môžu profitovať z používania CRM, podniky, ktoré majú obchodné či marketingové tímy alebo chcú zvýšiť svoju efektivitu, by mali obzvlášť porozmýšľať nad využitím CRM softvéru.