loading
hello dummmy text
koncpt-img
Podfarbenie záznamov v CRM systéme

Podfarbenie záznamov v CRM systéme

Podfarbenie záznamov v CRM systéme (Customer Relationship Management) je užitočná funkcia, ktorá môže pomôcť zlepšiť prehľadnosť a organizáciu v CRM systéme. Umožňuje vizuálne oddeliť rôzne typy záznamov alebo správ na základe ich stavu, priority alebo iných kritérií. Pomáha to zvýšiť prehľadnosť a zlepšiť organizáciu práce ako aj identifikovať dôležité záznamy v CRM systéme.

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete použiť farby na označenie záznamov v CRM. Tu je niekoľko príkladov:

  1. Podfarbenie záznamov podľa ich aktuálneho stavu. Napríklad, ak je záznam v stave „otvorený“, môže byť zvýraznený červenou farbou. Ak je v stave „uzavretý“, môže byť zvýraznený zelenou farbou.
  2. Podfarbenie záznamov podľa toho, kto je zodpovedný za ich spracovanie. Napríklad, ak máte tímovú CRM, každý člen tímu môže mať svoju farbu. Záznamy by mohli byť zvýraznené farbou priradenou k danému členovi tímu.
  3. Podfarbenie záznamov podľa ich priority. Napríklad „Vysoká“, „Stredná“ alebo „Nízka“. Týmto spôsobom môžete okamžite vidieť, ktoré záznamy majú najvyššiu prioritu a potrebujú vašu okamžitú pozornosť.

Podfarbenie zahrňuje aj oveľa viac možností, v závislosti od spôsobu použitia a požiadaviek konkrétnej organizácie. Náš systém Vám umožňuje definovať ľubovoľné farby pre akýkoľvek CRM modul

Konfigurácia farieb v CRM systéme

Ukážeme si jednoduchý návod ako nastaviť podfarbenie na základe stavu. Pre nastavenie farieb je nutné mať administračný prístup. Následne v hlavnom menu zvolíme Nastavenie -> nastavenie CRM. V samotnom administračnom rozhraní zvolíme Konfigurácia -> Výberove menu ako to ukazuje nasledujúci obrázok.

Podfarbenie v CRM - Krok 1
V prvom kroku si zvolíme modul pre ktorý si želáme podfarbiť záznamy. V našom prípade sú to Cenové ponuky, ale vy si môžete zvoliť ľubovoľný modul z CRM systému. Následne definujeme pole, podľa ktorého chceme hodnoty podfarbovať. V našom prípade ide o pole Stav cenovej ponuky. Po výbere poľa sa nám zobrazia všetky dostupné hodnoty. Pomocou myši si nájdeme na príslušnú hodnotu, ako to ukazuje obrázok nižšie a klikneme na ikonu Upraviť.
Nastavenie farby pre rôzne stavy
Podfarbenie v CRM - editaca
Zobrazí sa nám dialógové okno v ktorom si vyberieme príslušnú farbu a kliknutím na Uložiť uložíme nastavenie farby.
Podfarbenie v CRM - vyberfarby
Podobne postupujeme pri každej hodnote, pre ktorú chceme definovať farbu. Výsledok môže potom vyzerať napríklad takto:
Ppodfarbenie v CRM - nastavenie

Zobrazenie farieb v CRM systéme

V našom prípade vidíme podfarbenie stavov v zozname cenových ponúk. Vy si samozrejme môžete nastaviť podfarbenie pre iný modul a definovať si vlastné farby podľa uváženia.