1. Úvod

Rozšírenie Sklady je dokonalým nástrojom na správu viacerých skladov v systéme Vtiger CRM.

Toto rozšírenie Vám umožňuje vytvoriť nejaký druh „Skladového hospodárstva“.

Skladové hospodárstvo je proces, kontrola a optimalizácia skladových operácií od vstupu produktov do skladu – alebo viacerých skladov – až po presun, predaj alebo spotrebu produktov.

Hlávné funkcie Skladového manažmentu:

 • Skladová evidencia, pridávanie produktov do skladu
 • Neobmedzený počet produktov a služieb
 • Presun produktov medzi skladmi
 • Vytváranie prichádzajúcich a odchádzajúcich produktov
 • Možnosť mať záporné množstvo produktov v skladoch
 • Funkcia na prepočítanie množstva produktov v skladoch
 • Neobmedzený počet skladov
 • Možnosť vytvoriť a definovať vlastné polia
 • Vlastné číslovanie skladu
 • Prevody skladu
 • Tvorba dodacích listov
 • Vytváranie príjmových a výdajných kariet
 • Kompatibilný s našimi doplnkami PDF Maker a Email Maker

Chcete mať možnosť vytvoriť Dodacie listy, Príjemky alebo Výdajky a omnoho viac, ale stále neviete ako?

Nižšie nájdete návod pre naše rozšírenie Sklady.

 

2. Moduly zahrnuté v Skladoch

Po inštalácii Skladov bude váš Vtiger obsahovať tieto moduly:

 • Sklady – pridajte sklady do svojho Vtiger CRM systému
 • Medziskladový presun – prenášajte produkty medzi skladmi
 • Príjemky – slúži na pridávanie produktov do Vášho skladu
 • Výdajky – slúži na výdaj produktov zo skladu
 • Prichádzajúce produkty – evidencia prichádzajúcich produktov
 • Odchádzajúce produkty – evidencia odchádzajúcich produktov
 • Dodacie listy – umožňuje vytvárať dodacie listy
Sklady Vtiger CRM
Sklady – Menu

V ďalších kapitolách si môžete prečítať krátky popis týchto modulov. Ich rôzne využitie bude popísané tiež v ďalších kapitolách.

2.1 Sklady

Toto je hlavný modul, tu môžete vytvárať a spravovať svoje sklady. Na obrázku nižšie môžete vidieť zoznam modulu a ďalšie funkcie. Pomocou tlačidla    môžete vytvárať/pridávať nové sklady.

sklady zoznam
Sklady – hlavný pohľad/zoznam

2.2 Príjemky

Modul Príjemka sa používa na pridávanie/prijatie Produktov do vášho skladu. Tu si môžete pozrieť aj kartu Medziskladový presun. (*vytvorením Medziskladového presunu zároveň vytvoríte aj Príjemku). Môžete tiež zobrazovať produkty z Nákupnej objednávky/objednávok. Operácie pre tento modul v detaile Príjemky sú:

 •  – okamžité prijatie produktov na sklad
 •  – produkty nebudú prijaté na sklad
 •  – vrátiť produkty späť do skladu vytvorením Výdajky
 • Ďalšie predvolené akcie sú: Upraviť, Duplikovať, Odstrániť a Sledovať
Sklady – Príjemka – detail záznamu

2.3 Výdajky

Výdajka slúži na výdaj produktov zo skladu. Dôvodom môže byť Propagačná akcia a podobne, taktiež si môžete vytvoriť Dodací list na základe Výdajky. Operácie pre tento modul v detaile Výdajky sú:

 •  – vrátiť produkty späť do skladu vytvorením Príjemky
 •  – zrušiť výdajku, stav sa zmení na Zrušená
 •  – vytvoriť dodáci list cez  tlačidlo
Sklady – Výdajka – detail záznamu

2.4 Dodacie listy

Modul Dodacie listy vám umožňuje vytvárať Dodacie listy a spravovať ich. V zozname môžete vidieť, ktoré dodacie listy majú stav:

 • Vytvorený
 • Čaká na dostupnosť
 • Pripravený k dodaniu
 • Dodaný
 • Fakturovaný

Môžete tiež vykonať ďalšie akcie pri výbere záznamov kliknutím na tlačidlo  alebo mať prístup k nastaveniam a funkciám pomocou tlačidla  v zobrazení zoznamu.

Sklady – Dodacie listy – zoznam
Sklady – Dodacie listy – detail záznamu

2.5 Medziskladový presun

Medziskladový presun sa používa na presun Produktov z jedného skladu do druhého. Množstvo produktov zaradených do medziskladového presunu sa prenesie zo skladu na sklad, podľa výberu skladov. Príklad:

 • Na sklade WH 1 máme 10 produktov, 5 produktov chceme presunúť na sklad WH 02.
 • Vytvoríme medziskladový presun pre 5 produktov zo skladu WH 1 na sklad WH 02.
 • Po vytvorení medziskladového presunu sa z WH 1 automaticky odpočíta 5 produktov.
 • Po potvrdení, že produkty boli dodané na sklad WH 02 zo skladu WH 1, sa aktualizuje celkové množstvo produktov na sklade WH 02.

 Poznámka: Dôležité sú polia dátumov: Požadovaný dátum dodania a Do dátumu. Existuje tiež možnosť zrušiť medziskladový presun pomocou tlačidla  v detaile záznamu.

Sklady - Medziskladový presun - detail záznamu
Sklady – Medziskladový presun – detail záznamu

2.6 Prichadzajúce produkty

Medziskladový presun sa používa na presun Produktov z jedného skladu do druhého. Množstvo produktov zaradených do medziskladového presunu sa prenesie zo skladu na sklad, podľa výberu skladov. Príklad:

 • Na sklade WH 1 máme 10 produktov, 5 produktov chceme presunúť na sklad WH 02.
 • Vytvoríme medziskladový presun pre 5 produktov zo skladu WH 1 na sklad WH 02.
 • Po vytvorení medziskladového presunu sa z WH 1 automaticky odpočíta 5 produktov.
 • Po potvrdení, že produkty boli dodané na sklad WH 02 zo skladu WH 1, sa aktualizuje celkové množstvo produktov na sklade WH 02.

 Poznámka: Dôležité sú polia dátumov: Požadovaný dátum dodania a Do dátumu. Existuje tiež možnosť zrušiť medziskladový presun pomocou tlačidla  v detaile záznamu.

Sklady - Medziskladový presun - detail záznamu
Sklady – Medziskladový presun – detail záznamu

2.7 Odchádzajúce produkty

Tu môžete vidieť Produkty, ktoré sú pripravené na doručenie. Tieto produkty sú vo vašich skladoch a vy ich môžete dodávať. Produkty z Dodacieho listu môžete vidieť aj v module Odchádzajúce produkty.

Sklady - Odchádzajúce produkty - zoznam
Sklady – Odchádzajúce produkty – zoznam

3. Ako používať Sklady

V nasledujúcich kapitolách si krok za krokom ukážeme, ako používať rozšírenie Sklady.

3.1 Vytvorenie Skladov

Prvým krokom, ako začať používať Sklady, je vytvoriť sklad(y). Rozšírenie Sklady vám umožňuje mať jeden alebo viac skladov. Na vytvorenie skladu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vyberte v menu ponuke module Sklady: Vyberte z menu položku  Potom vyberte položku  
 2. Zobrazí sa vám hlavný modul Sklady, kde vidíte zoznam existujúcich skladov. Pre vytvorenie nového skladu kliknite na 
   
  Sklady - Modul/Vytvorenie
  Sklady – Modul/Vytvorenie
   
 3. Teraz vyplňte informácie o vašom sklade. (Ak zaškrtnete Povoliť záporné množstvo na sklade, môžete mať záporný počet produktov na sklade)
   
  Sklady - pohľad pre vytváranie skladov
  Sklady – pohľad pre vytváranie skladov

3.2 Pridávanie produktov do Skladu

Teraz môžete pridať svoje produkty do skladu. Odporúčame urobiť nasledujúce kroky:

 1. Pripravte si počet svojich produktov na vloženie do skladu.
 2. V menu vyberte ZÁSOBY – PRÍJEMKY
 3. Kliknite na tlačidlo 
   
  Pridanie produktov na Sklad – Príjemka
   
 4. Vyplňte polia potrebné na vytvorenie Príjemky. Povinné polia sú: : Sklad (sklad kde chcete produkty pridat) a Pridelené k. Potom pridajte existujúce Produkty, ak nemáte produkty, vytvorte ich v module Predaj – Produkty. Následne kliknite na 
   
  Pridanie produktov na Sklad – Príjemka
   
 5. Teraz, potvrďte prijatie produkov na sklad pomocou tlačidla 
  Pridanie produktov na Sklad – Príjemka
   
 6. Potvrďte množstvo produktov v ďalšom okne:
 7. Produkty boli pridané do Skladu, viď. obrázok nižšie:
   
  Sklady/Príjemka – naskladnenie produktov

4. Proces používania Skladov

Existujú 2 spôsoby využitia našich skladov, ktoré odporúčame. Závisí to aj od toho, ako pridáte produkty do skladu, ak v sklade nie je dostatok produktov:

 • Pridajte produkty jednoducho pomocou Príjemky
 • Nakúpte produkty od svojho dodávateľa/predajcu, vytvorte Nákupnú objednávku a keď produkty dorazia, pridajte ich do Skladu

V nasledujúcich situáciách môžete vidieť spôsob používania skladov, ako aj oba spôsoby pridávania produktov. Rozšírenie Sklady, podporuje celkové aj čiastočné doručenie.

4.1 Prijatá objednávka - Dodací list - Faktúra

Prvý spôsob, ktorý odporúčame, je vytvoriť Dodací list z Objednávky.

 • Ak máte dostatok Produktov, môžete tieto Produkty dodať.
 • Ak nemáte dostatok Produktov, popíšeme si, ako pridať Produkty jednoducho pomocou Príjemky.

Potom ste schopní dodať Produkty. Posledným krokom je vytvorenie Faktúry.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 Poznámka: Niektoré časti budú vysvetlené počas procesu. 1.) Vytvorenie objednávky (Modul Prijaté objednávky)

 • Prejdite do modulu Prijaté objednávky a kliknite na tlačidlo „Pridať objednávku“.:
  Sklady – vytvorenie objednávky
   
   
 • Keď vyberiete viac produktov, ako máte v sklade, zobrazí sa upozornenie „Nedostatok produktu na sklade“.. Môžete však aj tak vytvoriť objednávku.
   
  Sklady – vytvorenie objednávky
   
 • Teraz môžete vidieť blok akcií pre Sklady v podrobnom zobrazení Objednávky vpravo dole. Viac sa dozviete v kapitole: 5. Bloky, Karty a Premenné Skladov Kliknite na   alebo   Ak kliknete na Akcie, môžete vytvoriť Dodací list alebo Objednať produkty.
   
  Sklady/Dodacie listy – blok akcií
   
 • Ak kliknete na „Zobraziť prehľad doručenia“, zobrazí sa okno s informáciami o predajnej objednávke a produktoch v sklade, ako aj o celkovom počte zakúpených a objednaných produktov..
   
  Sklady – prehľad dodávky

Môžete vidieť, že objednaných produktov (20) je viac ako na sklade (13). Teraz máte 2 možnosti::

 • Objednajte/pridajte chýbajúce produkty a potom doručte všetky produkty – A) Celkové doručenie.
 • Dodajte časť Produktov, objednajte/pridajte zvyšok Produktov a potom doručte zvyšok – B) Čiastočné doručenie.

  2.) V ďalších krokoch vám ukážeme variantu A) Celkové doručenie a ako prijať produkty cez Príjemku

 1. Otvorte modul Príjemky a kliknite na  .
   
  Sklady – prijatie produktov na sklad
   
 2. Vytvorte Príjemku s požadovaným množstvom produktov, skladom na ktorý produkty chcete prijať a potvrďte tlačidlom 
   
  Sklady – vytvorenie Príjemky
   
 3. Prijmite svoje produkty, v detailnom zobrazení Príjemky kliknite na 
   
  Sklady – prijatie produktov cez Príjemku
   
  Teraz boli do skladu dodané produkty v množstve (7), celková zásoba produktov (20) v sklade je uvedená nižšie:
   
  Sklady – množstvo produktov na sklade po doručení cez Príjemku
   

3.) Teraz môžete vytvoriť Dodací list pre celú objednávku. Otvorte modul Prijaté objednávky a vyberte vašu objednávku, kliknite na 

 • Môžete vidieť, že existuje dostatok produktov na doručenie. Kliknite na tlačidlo 
   
  Sklady – vytvorenie Dodacieho listu z Objednávky
   
 • Podvrďte množstvo a kliknite na 
   
  Sklady – vytvorenie Dodacieho listu z Objednávky
   
 • Ak máte Produkty vo viacerých skladoch, tu si môžete pozrieť dostupný zoznam skladov, z ktorých si môžete vybrať. (V našom príklade Product – 1 máme práve iba v sklade WH 1, takže k dispozícii vidíme iba jeden/tento sklad). Môžete si tiež vybrať, z ktorých Skladov budú dodané. Ak kliknete na tlačidlo  môžete odstrániť sklad. Ak chcete pridať nový sklad kliknite na  Vyplňte potrebné údaje a kliknite na 
   
  Sklady – vytvorenie Dodacieho listu z Objednávky
   
 • Dodací list je vytvorený a kliknutím na  doručíte produkty.
   
  Dodací list – doručenie produktov
   
 • V nasledujúcom okne kliknite na 
   
  Dodací list – dodanie produktov
   
 • Teraz má Dodací list stav Dodaný. Produkty môžete faktúrovať. Kliknite na  vyplňte potrebné informácie a kliknite na  Môžete vykonať aj iné operácie cez tlačidlá:   
  Sklady – fakturácia produktov cez Dodací list
   

Teraz v Objednávke alebo Faktúre môžete v bloku akcie pre sklady vidieť, že máte fakturované produkty.. Kliknite na tlačidlo  pre viac informácií.

 
Prehľad doručených a faktúrovaných skladov

4.2 Faktúra - Dodací list

Ďalší spôsob, ktorý odporúčame, je vytvorenie Dodacieho listu z Faktúry.

 • Ak máte dostatok produktov, môžete tieto produkty dodať.
 • Ak nemáte dostatok produktov, popíšeme si, ako pridať produkty pomocou Nákupnej objednávky. Následne budete môcť produkty doručiť.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 Note: Some parts will be explained during the process. 1.) Začnite vytvorením Faktúry:

 • Vyberte modul Faktúry a v zobrazení zoznamu kliknite na 
   
  Sklady – vytvorenie faktúry
   
 • Keď vyberiete viac produktov, ako máte v sklade, zobrazí sa upozornenie „Nedostatok produktu na sklade. Môžete však aj tak vytvoriť faktúru.
   
  Sklady – vytvorenie faktúry
   
 • Teraz môžete vidieť blok akcií pre Sklady v podrobnom zobrazení Faktúry vpravo dole. Viac sa dozviete v kapitole: 5. Bloky, Karty a Premenné Skladov. Kliknite na   alebo   Ak kliknete na Akcie, môžete vytvoriť Dodací list alebo Objednať produkty.
   
  Sklady/Dodacie listy – blok akcií
   
 • Ak kliknete na „Zobraziť prehľad doručenia“, zobrazí sa okno s informáciami o Faktúre a produktoch v Sklade.
   
  Sklady – prehľad dodávky
   

     Môžete vidieť, že fakturovaných produktov je viac ako Množstva na sklade. Teraz máte 2 možnosti:

 • Objednajte/pridajte chýbajúce produkty a potom doručte všetky produkty – A) Celkové doručenie.
 • Dodajte časť Produktov, objednajte/pridajte zvyšok Produktov a potom doručte zvyšok – B) Čiastočné doručenie.

  2.) V ďalších krokoch vám ukážeme variantu B) Čiastočné doručenie.

 1. V prehľade doručenia vo faktúre (obrázok vyššie) kliknite na 
   
  Sklady – modul Faktúra, prehľad doručenia
    Môžete vidieť dostupné množstvo a množstvo na dodanie. Môžete dodať menej ako je množ. na sklade, ale nie viac. Kliknite na 
   
  Sklady – čiastočné dodanie produktov
   
 2. Skontrolujte informácie a potvrďte Dodací list cez tlačidlo 
   
  Sklady – čiastočné dodanie produktov
   
   
 3. Dodací list je vytvorený. Produkty z tohto dodacieho listu môžete vidieť aj v module Odchádzajúce produkty
  Sklady – odchádzajúce produkty
    Takisto Výdajka je priradená k Dodaciemu listu.
   
  Sklady – Výdajka priradená k Dodaciemu listu
   
 4. Teraz môžete dodávať produkty z Dodacieho listu alebo z Faktúry. Z Dodacieho listu kliknite na 
   
  Sklady – dodanie produktov cez záznam Dodacieho listu
   
  Z detailu Faktúry, kliknite na  v bloku pre akcie a kliknite na 
 5. Produkty doručíme cez modul Faktúra, po kliknutí na  Vyberte Dodací list(y) na doručenie a kliknite na 
   
  Sklady – dodanie produktov cez faktúru – Nastavenie množstva ktoré ma byť dodané
  Produkty boli doručené, zobrazí sa správa:
   

   

    3.) V ďalších krokoch vám ukážeme, ako objednať (pridať) zvyšok Produktov cez modul Nákupnej objednávky.

Teraz sme dodali množstvá pre Product – 1 (8) a pre Product – 2 (15). Fakturovali sme za Product – 1 (15) a za Product – 2 (20). Takže musíme objednať zvyšok produktov.

  Ak chcete objednať ďalšie produkty, postupujte podľa krokov:

 1. Kliknite na  v detailnom zobrazení faktúry a následne vyberte možnosť 
   
  Sklady – objednanie produktov cez Faktúru
   
 2. Teraz môžete vidieť okno Objednať produkty. Pre vytvorenie Nákupnej bjednávky zvoľte Množstvo a kliknite na 
   
  Sklady – objednanie produktov cez Nákupnu objednávku
   
   
 3. Zobrazí sa okno vytvorenia objednávky, vyberte Dodávateľa a kliknite na   Poznámka: Ak Produkt nemá priradeného Dodávateľa, musíte si vybrať Dodávateľa manuálne. Ak je pre Produkt priradený Dodávateľ, objednávka sa vytvorí automaticky.
   
  Sklady – objednanie produktov cez Nákupnú objednávku
   
  Nákupná objednávka bola vytvorená.

4.) Objednávka bola vytvorená a teraz musíme prijať zakúpené produkty. Existuje niekoľko možností ako:

 • z modulu Prichádzajúce produkty
 • z modulu Nákupné objednávky
 • z modulu Faktúry

Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole: 6.1 Prijímajte zakúpené produkty z rôznych modulov. V ďalších krokoch si to predvedieme na module Faktúry.

 1. Otvorte modul Faktúry a nájdite svoju faktúru. Z detailu Faktúry, kliknite na  v bloku pre akcie a kliknite na 
   
  Sklady – prijatie objednaných produktov – Prehľad dodávky
   
 2. Ďalšie kroky k prijatiu sú rovnaké pre všetky predchádzajúce moduly. Kliknite na 
   

   
  Produkty boli prijaté. Viac informácií nájdete v moduloch Produkt, Prijemka alebo v module Nákupné objednávky.
 3. Teraz môžete dodať zvyšok fakturovaných produktov. Z detailu Faktúry, kliknite na  v bloku pre akcie a kliknite na 
   

   
 4. Skontrolujte informácie a kliknite na 
   

   
 5. Teraz znova skontrolujte informácie a potvrďte dodací list cez tlačidlo 
   
  Sklady – vytvorenie Dodacieho listu
   
  Dodací list je vytvorený. Produkty z tohto dodacieho listu môžete vidieť aj v module Odchádzajúce produkty.
   
  Sklady – Odchádzajúce produkty
   
  K Dodaciemu listu sa automaticky vytvorila aj Výdajka.
   
  Sklady – Výdajka
   
 6. Teraz môžete doručiť produkty z Ddodacieho listu alebo z Faktúry. Z Dodacieho listu, kliknite na 
   
  Sklady – dodanie produktov cez Dodací list
   
  Faktúry, kliknite na   a vyberte možnosť
   
  Sklady – dodanie produktov cez modul Faktúra
   
 7. Vyberte Dodací list(y) na doručenie a kliknite na 
   

   
  Produkty boli úspešne doručené a fakturované.
   

   

Teraz, tlačidlo  v bloku akcí chýba. Ak kliknete na tlačidlo , neuvidíte žiadne tlačidlo na objednanie alebo doručenie.

 
Sklady – modul Faktúra, prehľad dodávok za dodané a fakturované produkty

5. Bloky, Karty a Premenné Skladov

Blok pre Akcie Skladov (blok Dodacích listov) môžete nájsť v pohľade súhrn pre moduly Faktúr, Prijatých objednávok, Nákupných objednávok a Dodacích listov. Blok akcií, vám umožňuje vykonávať akcie, ako je objednávanie produktov, doručovanie, prijímanie produktov a vytváranie faktúr. Ak existuje možnosť urobiť akúkoľvek akicu/operáciu súvisiacu s faktúrou, objednávkou, nákupnou objednávkou alebo dodacím listom, potom môžete využiť tlačidlo  ako aj tlačidlo . Na druhej strane, ak nie je možné urobiť žiadne akcie/operácie, existuje iba tlačidlo , kde nájdete informácie o vašej Faktúre, Prijatej objednávke, Nákupnej objednávke alebo Dodacom liste. V bloku akcií pre Sklady môžete vidieť samotný stav a čísla každého stavu. (Toto číslo neznamená, koľko produktov je v tomto stave. Znamená to, ktoré produkty (subjekt) sú v tomto stave):

 • Nedostupné – tento stav sa vám zobrazí, keď nemáte produkty na sklade
 • Čiastočne dostupné – tento stav sa zobrazí, keď budete mať časť objednaného množstva
 • Dostupné – produkty môžete dodať v tomto stave
 • Pripravené na doručenie – bol vytvorený dodací list a teraz môžete potvrdiť doručenie
 • Doručené – ak ste dodali produkt, ale ešte nie je fakturovaný
 • Fakturované – pod týmto stavom nájdete produkty po fakturácii
 • Prijaté – tento stav uvidíte, keď potvrdíte prijatie produktov z objednávky
 • Čaká na dostupnosť – tento stav môžete vidieť, keď ste vytvorili objednávku, ale nepotvrdili ste prijatie produktov

5.1 Bloky a Karty Skladov

Karta Pohyby produktov

V detailnom zobrazení produktu, môžete vidieť kartu Pohyby produktov. Tu môžete nájsť pohyby produktov. Ak chcete získať prístup k tejto karte, kliknite na položku Viac a z kontextového okna vyberte položku Pohyby produktov:

 
Produkty – karta Pohyby produktov

  Zobrazí sa nasledujúca obrazovka, môžete tu vidieť všetky pohyby a pohybovať sa medzi nimi, kliknutím na pohyb otvoríte podrobnosti, filtrujete pohyby cez možnosť vyhľadávania a iné. Tip: Ak si nie ste istý, či je množstvo správne. Kliknite na 

 
Pohyb Produktov – prepočítanie množstva

Karta produkty na Sklade

V detailnom zobrazení Produktu môžete vidieť Produkty v Sklade a v nej zobrazené sklady v ktorých sa produkt nachádza. Po kliknutí na sklad, máte možnosť vidiež kartu Produkty na sklade, kde naopak v danom sklade vidíte všetky produkty v zozname.

Sklady – produkty na sklade

5.2 Premenné

Niektoré premenné v bloku Akcií sSladov už niektorí používatelia pravdepodobne poznajú. Ale je niekoľko ďalších, ktoré chceme vysvetliť:

 • Záporné množstvo na sklade
 • Množstvo na sklade
 • Minimálne množstvo
 • Optimálne množstvo na sklade

Qty. in Stock, Reorder Level and Optimal Level variables are found also in Products module. Záporné množstvo na sklade Premennú Záporné množstvo na sklade nájdete v module Sklady. Môžete to aktivovať alebo nie. Keď to zaškrtnete, Sklady vám umožnia vytvoriť Dodací list, aj keď množstvo Produktov v skladoch klesne na zápornú hodnotu.

 
Sklady — funkcia Záporné množstvo na sklade

  Množstvo na sklade Mnostvo na sklade nájdete v module Produkty. Je to skutočné množstvo produktov vo vašich skladoch alebo celkovo vo vašom systéme. (Na základe toho, či sú všetky vaše produkty na skladoch alebo nie, množstvo môžete zmeniť aj manuálne v module Produkty).

 
Sklady – celkové množstvo produktov v skladoch alebo celkovo vo vašom systéme

  Minimálne množstvo Premennú Minimálne množstvo nájdete v module Produkty. Minimálne množstvo premennú,používame, aby sme vedeli, kedy je vhodný čas na vytvorenie objednávky a naplnenie vašich skladov. Optimálne množstvo na sklade Premennú Optimálne množstvo na sklade nájdete v module Produkty. Tu si môžete nastaviť, koľko produktov chcete mať na Skladoch.  

Produkty – premenné

6. Ďalšie funkcie

Sklady majú rôzne funkcie, ktoré sú popísané v ďalších kapitolách.

6.1 Prijímajte zakúpené produkty z rôznych modulov

Existujú 3 spôsoby, ako môžete prijímať zakúpené Produkty z rôznych modulov.

 • z modulu Prichádzajúce produkty
 • z modulu Nákupné objednávky
 • z modulu Faktúry

  Prichádzajúce produkty Všetky zakúpené produkty (zo všetkých Nákupných objednávok) si môžete pozrieť v module Prichádzajúce produkty. Ak ak vyberiete zo zoznamu produkty, môžete tiež vykonať akciu Hromadný príjem pomocou tlačidla 

Prichádzajúce produkty – prijatie produktov
 

  Nákupné objednávky Môžete tiež prijímať produkty z Nákupnej objednávky. Otvorte modul Nákupné objednávky a nájdite svoju objednávku. Kliknite na  alebo  v bloku akcií pre Dodacie listy a vyberte možnosť .

 
Nákupná objednávka – zoznam
 
Nákupná objednávka súhrn – blok pre Dodacie listy
 
 
Prijatie produktov
   

Faktúry

 1. Otvorte modul Faktúry a nájdite svoju faktúru. Kliknite na  alebo  v bloku akcií pre Dodacie listy a vyberte možnosť .
   
  Faktúra – prijatie produktov
   
  Faktúra – Prehľad dodávky
   
 2. Ďalšie kroky k prijatiu sú rovnaké pre všetky predchádzajúce moduly. Ak máte viac skladov, vyberte Sklad, kde chcete prijať produkty. Kliknite na .
   
  Prijatie produktov na sklad
   
  Produkty boli prijaté. Viac informácií nájdete v moduloch Produkty, Príjemka alebo v module Nákupné objednávky.

6.2 Prepočítajte množstvá v skladoch

Nie ste si istí množstvom produktov vo vašich skladoch? V zoznamovom zobrazení Skladov alebo na karte Pohyb Produktov nájdete možnosť prepočítať množstvá Produktov na sklade.

 
Sklady – prepočítavanie stavu na sklade

 

 
Pohyb Produktov – prepočítanie množstva

6.3 Povoliť/Zakázať služby pre Dodací list

Dodacích listoch máme špeciálnu funkciu pre Služby, kde môžete povoliť Služby pre dodacie listy. K týmto nastaveniam sa dostanete cez zobrazenie zoznamu Dodacích listov:

Dodací list – služby
 

Po nainštalovaní modulu Dodacích listov do systému Vtiger CRM sú tieto nastavenia predvolene vypnuté. Tieto nastavenia môžete zmeniť pomocou tlačidla 

 
Dodací list – služby

Služby povolené

Toto je pre modul Služby vo vašom Vtiger CRM.

 • Nie: NEMÔŽETE pre svoje Služby použiť Dodacie listy.
 • Áno: pre svoje Služby MÔŽETE použiť Dodacie listy.

Príklad: Dodacie listy sa používajú pre produkty a služby v systéme Vtiger CRM. Služby sú však predvolene vypnuté. Stále ich môžete zapnúť.  Odporúčame mať túto funkciu zapnutú. Môže nastať situácia, keď vytvárate faktúru alebo objednávku a pridávate do nej Produkty a Služby. Potom budete musieť vytvoriť Dodací list pre služby, ale nebudete to môcť urobiť, pretože ste túto funkciu nezapli v nastaveniach predvolieb.y. Potom budete musieť vytvoriť Dodací list pre služby, ale nebudete to môcť urobiť, pretože ste túto funkciu nezapli v nastaveniach.