loading
hello dummmy text
koncpt-img
crm trendy v roku 2023

CRM trendy v roku 2023

V minulom článku Ste sa dozvedeli aké CRM trendy nás čakajú v roku 2022. V tomto článku sa budeme venovať aké trendy nás čakajú v roku 2023. CRM je neustále rastúci softvér. Každý hovorí o poskytovaní najlepších zákazníckych skúseností vo svojej triede, o stratégiách a o životne dôležitej úlohe, ktorú CRM zohráva pri katapultovaní spoločností vpred aj napriek tomu, že sa požiadavky trhu zintenzívňujú.

Aké CRM trendy v roku 2023 nás teda čakajú?

1. Hlasové a konverzačné používateľské rozhranie

Budúcnosťou sú IVA (inteligentní virtuálni agenti), ktorí sú takmer na nerozoznanie od živých agentov. Uvidíme, ako sa chatboti presúvajú z textu na hlas, pozrú sa na záznam CRM zákazníka a oznámia relevantné informácie.

Čo môžeme očakávať?
  • Budúce stratégie CRM budú zahŕňať sledovanie komentárov, označení páči sa mi a zdieľaní na centrálnom mieste, ktoré ponúkne pohľad na dlhodobé trendy v sociálnych médiách a vzorce správania zákazníkov pre budúce marketingové kampane.
  • Stroje rozpoznajú, keď zákazníci nedostanú odpovede, ktoré hľadajú a presunú ich k živému agentovi alebo predajcovi.
  • Platformy CRM musia tiež ponúkať hlasovú technológiu s AI strojovým učením, aby poskytovali údaje a prehľady.

2. Umelá inteligencia

Možnosti sú takmer nekonečné, pokiaľ ide o aplikáciu AI v CRM.
Pozrime sa na kľúčové aplikácie AI v CRM:

Marketing

Kvalifikácia vedúceho: Nástroje CRM založené na umelej inteligencii môžu automatizovať analýzu potrieb. Chatboti a e-mailové roboty pomáhajú pochopiť presné požiadavky potenciálnych zákazníkov a informujú predajné tímy o zlepšení výkonu a optimalizácii predajných procesov.

Analýza sentimentu: Analyzujte konverzácie so zákazníkmi počas hovorov a posúďte ich emocionálny stav. Výnosy na zákazníka môžete zvýšiť sledovaním pocitov používateľov.

Predaj

Predpovedanie: Získajte presné prognózy predaja pomocou CRM poháňaných AI. Zistite vzory v údajoch o zákazníkoch a získajte cenné informácie o predpovediach predaja, na základe ktorých môže váš tím vytvárať plány a optimalizovať procesy.

Redukcia zákazníkov: Analýzou konkrétnych vzorov v údajoch o zákazníkoch môže AI identifikovať dôvody pre odčerpávanie zákazníkov, čo vám pomôže podniknúť konkrétne kroky na zníženie miery odčerpávania.

Údaje

Čistenie: Údaje o zákazníkoch zahŕňajú nezrovnalosti, ako sú anomálie, duplikáty a ďalšie, čo spôsobuje nepresné predpovede. CRM systémy integrované do AI dokážu odhaliť potenciálne problémy, vyčistiť duplikáty, vyhľadať neúplné údaje a navrhnúť kroky na aktualizáciu starých údajov, ktoré vám pomôžu robiť lepšie rozhodnutia.

Položka: Môžete automatizovať opakujúce sa úlohy, ako je zadávanie údajov, ktoré automaticky zachytávajú údaje z hovorov, správ, e-mailov, obrázkov a zadávajú údaje o zákazníkoch v požadovanom formáte. To umožňuje vašim zamestnancom sústrediť sa na úlohy s vysokou hodnotou.

Automatizácia

AI bude schopná vytvoriť personalizovaných agentov, ktorí prostredníctvom strojového učenia objavia primárne potreby a túžby predajcov po automatizovanej pomoci. Jednou z najväčších výhod umelej inteligencie je jej schopnosť prevziať zdĺhavé a časovo náročné manuálne úlohy. Konečným cieľom je použitie robotickej automatizácie na zvýšenie produktivity.

Analytics
AI prináša na stôl možnosti prediktívnej analýzy a dátovú inteligenciu. Vylepšuje prognózy a pomáha využívať údaje uložené v CRM, čím zlepšuje obchodné výsledky. To zahŕňa populárne odhalenia produktov a segmentáciu zákazníkov

Artificial intelligence abstract concept vector illustration. AI, machine learning, artificial intelligence evolution, high tech, cutting edge technology, cognitive robotics abstract metaphor.

3. Mobilné a sociálne CRM

Mobilita je už dlho ústrednou súčasťou predajných aktivít. Už pred viac ako desiatimi rokmi niekoľko odborníkov zdôrazňovalo dôležitosť rozšírenia systémov CRM za hranice úradu.

To však neznamená, že mobilita je zastaraným trendom. Pokroky v mobilných technológiách a rastúca potreba neustáleho pripojenia zákazníkov ukazujú, prečo musia platformy CRM poskytovať viac mobilných funkcií.

Mobilné CRM riešenia majú čo ponúknuť:

  • Silné bezpečnostné prvky
  • Intuitívne rozhrania
  • Aplikácie, ktoré fungujú na rôznych platformách
  • Jednoduchý prechod medzi online a offline prostredím

S prevahou sociálnych médií sa aj sociálne CRM stalo nevyhnutnosťou. Zákazníci sa môžu kedykoľvek podeliť o svoje skúsenosti s konkrétnou značkou a s kýmkoľvek. Preto byť veľkým menom v priemysle nestačí. Je dôležité vybudovať si osobné a autentické spojenie so svojimi zákazníkmi. A to je presne dôvod, prečo je dopyt po CRM softvéri so schopnosťami sledovania správania. Začlenenie kanálov sociálnych médií do platforiem umožňuje predajným tímom byť v kontakte so zákazníkmi a zdieľať aktuálne informácie v reálnom čase.

4. Skúsenosti zákazníkov

Dnes sa firmy točia okolo svojich zákazníkov viac ako kedykoľvek predtým. Ľudia idú tam, kde ich zavedie najlepšia skúsenosť. Z tohto dôvodu budú mať najúspešnejšie CRM systémy budúcnosti rozhranie, ktoré sa zameriava na jednoduché použitie, čo uľahčuje prístup k údajom a ich analýzu.

Môžeme tiež vidieť použitie funkcií CRM na pohodlnú komunikáciu medzi agentmi predaja, zákazníckeho servisu a zákazníkmi. Tieto systémy budú poskytovať obsah, ktorý spĺňa potreby zákazníkov, čím sa zabezpečí cielené zacielenie a inteligentná segmentácia.

CRM platformy postavené s inteligentnými schopnosťami v reálnom čase umožňujú spoločnostiam posunúť sa smerom k prepojenejšiemu prístupu zameraného na zákazníka. Údaje nahromadené v CRM ponúkajú použiteľné prehľady o správaní, potrebách a preferenciách zákazníkov. S týmito vedomosťami, ktoré má spoločnosť k dispozícii, môžu dať veci do perspektívy a ponoriť sa do otázok „prečo“ a „ako“, aby poskytli relevantné skúsenosti zákazníkov.

5. Integrácia

S nárastom sofistikovaných CRM a špecializovaných technologických nástrojov môžu mať predajné a marketingové tímy slobodu používať menej nástrojov ako kedykoľvek predtým. Podniky vytvoria viac integrácií, aby zabezpečili lepšie výsledky z technologického zásobníka.

6. CRM špecifické pre dané odvetvie – pre malé a stredné podniky

Priemyselne orientované CRM sú navrhnuté s ohľadom na špecifické obchodné potreby a ponúkajú špecializované funkcie. Keďže malé a stredné podniky môžu využívať výhody CRM rovnako ako spoločnosti, ktoré sa usilujú o úspech na masovom trhu, je samozrejmé, že budú existovať CRM pre špecializované trhy. Poisťovníctvo, nehnuteľnosti, bankovníctvo, zdravotníctvo, pohostinstvo, call centrá, stavebníctvo a hypotéky sú niektoré odvetvia, ktoré zaznamenali na mieru šité nástroje CRM, a tento trend bude v najbližších rokoch naďalej rásť.

7. XaaS: Všetko ako služba

XaaS alebo všetko ako služba sa zdá byť ďalšou veľkou vecou, ktorá môže premeniť akúkoľvek funkciu IT na službu pre podnikovú spotrebu. Patrí medzi ne akákoľvek počítačová služba – priamo od platformy ako služby PaaS po infraštruktúru ako službu IaaS poskytovaná prostredníctvom internetu s poplatkami za predplatné namiesto počiatočných nákladov.

8. Použitie CRM na uľahčenie lepšieho zosúladenia medzi oddeleniami

Efektívne zosúladenie predaja a marketingu je jednou z naliehavejších a frustrujúcich výziev, s ktorými sa musí vyrovnať prakticky každý podnik. V mnohých prípadoch existujú rozdiely medzi oddeleniami v súvislosti s KPI, krátkodobými cieľmi a širšími cieľmi.

Ak chcete zo svojho predajného a marketingového úsilia vyťažiť maximum, obe strany podniku musia fungovať synchronizovane. Marketing musí čerpať objem a typ potenciálnych zákazníkov, s ktorými môže predaj v konečnom dôsledku fungovať.

To, že obe oddelenia fungujú podľa rovnakej stratégie CRM, poskytuje solídny východiskový bod pre tento druh synchronicity. Akákoľvek spoločnosť, ktorá používa jeden z týchto systémov, potrebuje získať podporu z predaja aj marketingu, pokiaľ ide o jeho využitie.