loading
hello dummmy text
koncpt-img
CRM Trendy 2022

CRM Trendy roku 2022

Rok 2022 bol bohatý na CRM trendy, v tomto článku si povieme, ktoré boli v tomto roku úspešné.

1. CRM pre mobilné telefóny

V dnešnej dobe ľudia čím ďalej, tým viac používajú mobilné telefóny. Využívajú sa na získavanie informácií, na socializáciu ale aj na online nakupovanie. Mobil je bežnou súčasťou a nie je teda prekvapujúce, že trendy ohľadom mobilov naberajú na obrátkach.

2. AI a automatizácia

Umelá inteligencia už nie je vec, o ktorej hovoríme v sci-fi filmoch. Je to skutočná technológia, na ktorej sa neustále pracuje a pomaly sa implementuje do každodenného života. Umelá inteligencia je pravdepodobne jedným z najpopulárnejších digitálnych komponentov, ktorý ovplyvňuje takmer všetky odvetvia. UI je užitočná aj pre CRM systémy. Táto technológia môže byť využitá na vyhodnotenie potrieb zákazníkov, analýzu zákazníckych údajov vrátane geografickej polohy, demografických charakteristík, preferencií, záujmov. Vďaka tomu UI môže predpovedať odhad predaja.

3. Integrácie

Ďalším trendom, ktorý je v 2022 úspešný sú integrácie CRM. Pre dnešné firmy je dôležité aby CRM dokázal spracovávať správy, poštové služby, sociálne média, komunikáciu so zákazníkmi na jednom mieste a aby obmedzil prechod z jedného programu na druhý. Čím užitočnejšie integrácie sú v CRM systéme zahrnuté, tým bude celý pracovný postup optimalizovanejší, koordinovanejší a efektívnejší.

4. Samoobsluha zákazníka

Niektorí zákazníci uprednostňujú hľadanie všetkých odpovedí sami a našťastie im to dnešné technológie umožňujú. Namiesto podpory živého chatu alebo písania e-mailového lístka môžu teraz získať prvotriednu pomoc týkajúcu sa takmer akejkoľvek otázky od samoobslužných portálov CRM. Tieto portály zvyčajne pokrývajú všetky dôležité informácie, ktoré používatelia potrebujú, od registračných postupov a často kladených otázok až po konkrétnejšie informácie, ktoré môžu výrazne znížiť pracovné zaťaženie služieb podpory.

5. CRM systémy pre špecifické odvetvie

S tisíckami možností dostupných na dnešnom trhu sa rôzni vývojári CRM softvéru zamerali na konkrétnejšie odvetvia, ako sú nehnuteľnosti, výroba, pohostinstvo a ďalšie. To umožní týmto odvetviam jednoducho riadiť pracovnú silu, zlepšiť tímovú prácu a prispôsobiť softvér tak, aby lepšie vyhovoval obchodným cieľom a požiadavkám. To všetko môže výrazne zvýšiť kvalitu služieb a samozrejme zvýšiť predaj.

6. CRM asistent

Tento rok priniesol multifunkčného CRM asistenta, ktorý prináša zjednodušené možnosti a skracuje čas zaúčaním nových zamestnancov, aby dosiahli požadované výsledky čo najskôr.

7. CRM a IoT technológie

Podľa TechJury od inteligentných domácich zariadení po nositeľné zdravotné monitory a skenery kybernetickej bezpečnosti sa očakáva, že do roku 2025 bude na celom svete viac ako 64 miliárd zariadení internetu vecí.
Zlepšenie zákazníckej skúsenosti je oblasťou, v ktorej väčšina podnikov využíva údaje generované z riešení IoT. Vďaka technológiám internetu vecí môžu spoločnosti monitorovať a obsluhovať svojich klientov novými a proaktívnymi spôsobmi, ktoré boli predtým nepredstaviteľné.

8. XaaS – všetko ako služba

SaaS – softvér ako služba – je dobre známy, ale čo je XaaS? Všetko ako služba preberá koncept SaaS a rozširuje ho tak, aby zahŕňal každú formu produktu a služby.

Pomocou XaaS možno akúkoľvek IT funkciu premeniť na službu pre podnikovú spotrebu – od platformy ako služby (PaaS) až po infraštruktúru ako službu (IaaS) a mnohé iné. XaaS zahŕňa akúkoľvek výpočtovú službu poskytovanú cez internet a zaplatenú prostredníctvom predplatného.

trendy 2022 crm

Z jednoduchého pracovného priestoru na správu kontaktov sa CRM systém postupne pretransformoval na obchodný softvér, ktorý je nevyhnutný pre podnikanie. Väčšina nástrojov CRM, ovplyvnená inovatívnymi technológiami, sa dnes zameriava na zlepšenie ich efektívnosti a flexibility, škálovateľnosti a užívateľskej prívetivosti. Pomáhajú rôznym firmám jednoducho riešiť špecifické problémy, komunikovať so zákazníkmi a dokonca zefektívniť ďalšie kritické obchodné procesy.