loading
hello dummmy text
koncpt-img
Podfarbenie záznamov v CRM systéme

CRM a prognóza predaja

Chcete zvýšiť angažovanosť zákazníkov? Mohol by byť spôsob, akým komunikujete, viac personalizovaný? Relevantnejší? Pochopením toho, čo si Vaši zákazníci myslia a čo chcú, Vám pomôže k zlepšeným a predvídateľnejším predajom.

Rýchle analýzy znamenajú rýchle čísla a rýchle odpovede. Prognózy, ktoré nie sú automatizované, sú náchylné na chyby a zároveň sú veľkým časovým problémom. Vďaka prehľadným tabuľkám a kontextovým grafom, ktoré poskytujú okamžitý prehľad zvyšujete presnosť, rýchlosť a dôveru.
Presné prognózy predaja sú základnou požiadavkou každej úspešnej predajnej stratégie

Prognóza predaja CRM pomáha predajným tímom či manažérom presne predpovedať budúci rast predaja na základe potencionálnych obchodov.

Vďaka dobrému CRM systému a analýze v reálnom čase sú kritické informácie o predaji ľahko dostupné. Presne aktuálne predpovede tiež umožňujú manažérom konať. Stanovením tímových cieľov, monitorovaním výsledkov a poskytovaním koučingu sa prognózy stávajú súčasťou aktívnej spätnej väzby. Tým sa ukončuje efekt takzvanej čiernej skrinky. Úsilie sa stáva merateľným vo výsledkoch. To sa rovná nielen silnejším prognózam, ale aj väčšej kontrole – a kontrola je kľúčom k presnosti predpovedí.

CRM prognózy predaja prinášajú výhody ako:

  • Identifikujú hlavné zdroje potencionálnych zákazníkov.
  • Využíva širokú škálu nástrojov na vytváranie prehľadov výkonnosti.
  • Sleduje a zlepšuje tímovú produktivitu.
  • Upravujú odhady spoľahlivosti pre maximálnu presnosť.
  • Generujú prehľady prognóz predaja, pomocou ktorých vidíte  predpokladaný predaj, informácie o doterajších predajoch či plánované ponuky a kvóty predaja.